Kalkulator walutowy + VAT + CŁO

Kurs dolara zaktualizowany 27.12.2017 22:48

* Kwota podatku VAT doliczana jest na podstawie obecnego kursu celnego i na obecny miesiąc wynosi: $1 = 3.5881 zł.

** Dodatkowo do kwoty VAT doliczane zostają opłaty manipulacyjne o łącznej kwocie 17,90zł na którą składa się:

  • Przedstawienie do kontroli celnej - 8.50zł
  • Zainkasowanie od klienta należności celnych i podatkowych oraz przekazanie ich na rachunek UC - 3.40zł
  • Przedstawienie adresatowi dowodu odprawy celnej - 6.00zł

CŁO – Należy doliczyć samodzielnie wg ISZTAR jeśli cena wynosi więcej niż 150 euro, telefony i tablety z Chin są zwolnione z cła